logo

Portfolio Walk by the sea

Portfolio Walk by the sea

Walk by the sea IX

30 cm x 30 cm Linocut | oil | gouache | salt | gold on canvas 2021